Панасюк Валерій Юрійович – доктор мистецтвознавства, доцент.

Закінчив Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (за фахом учитель російської мови і літератури). Вчителював у середній школі. Працював методистом Сумського районного відділу народної освіти. Перебував у лавах Радянської Армії.

Працював у Сумському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти (1992 – 2001 роки), потім – у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка (2001 – 2021 роки).

2001 року захистив кандидатську дисертацію за темою «Опера в українській і російській культурі ХІХ – ХХ століття» за спеціальністю 17.00.01 – теорія та історія культури (керівник – М.Р. Черкашина-Губаренко, доктор мистецтвознавства, академік АМ України).

2015 року захистив докторську дисертацію за темою «Специфіка взаємодії художнього та нехудожнього в системі театральних комунікацій» за спеціальністю 26.00.01 – теорія та історія культури (науковий консультант – Н.М. Корнієнко, доктор мистецтвознавства, академік АМ України, директор Національного Центру театрального мистецтва імені Леся Курбаса).

Сфера наукових інтересів – теорія та історія музичного та драматичного театру, сучасні мистецькі практики. Автор більше 150 наукових публікацій, в тому числі монографії «Художнє та нехудожнє в системі театральних комунікацій» (2013, друге видання 2016 року), публікацій з актуальних питань сценічного мистецтва у періодичних виданнях України.

Заступник головного редактора часописів «Зеленая лампа» (1996-1999 роки), «Педагогічна Сумщина» (з 1995 року).

Член Національної спілки театральних діячів України (з 2000 року).

Голова журі всеукраїнського театрального фестивалю «Чехов-фест» (з 2013 року).

Нагороджений знаком Міністерства освіти України «Відмінник освіти України» (1994 р.); знаком Міністерства освіти і науки України «Петро Могила» (2009 р.); грамотою Національної академії педагогічних наук України (2017 р.).